Arthrose

Wat is arthrose?

Arthrose is een chronische gewrichtsbeschadigende aandoening. Het is een progressieve aandoening waarbij slijtage van het gewrichtskraakbeen optreedt. Door middel van het uitvoeren van een beweegprogramma wordt het degeneratieve proces van het weefsel vertraagd. Daarnaast kan een beweegprogramma zorgen voor pijnvermindering en de uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven verbeteren. Uit onderzoek van Pisters et al. (2010) blijkt dat een beweegprogramma het aantal gewrichtsvervangende operaties in omvang doet afnemen.

Doel beweegprogramma

Het doel van het beweegprogramma is dat patiënten een actieve leefstijl ontwikkelen, welke voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en dat zij deze leefstijl zelfstandig kunnen handhaven. Daarnaast is het beweegprogramma gericht op het verbeteren van uw uithoudingsvermogen, opbouw van spierkracht en vermindering van uw klachten.

Voor wie?

Het beweegprogramma is voor mensen met arthrose aan heup en/of knie, die gemotiveerd zijn om een actieve leefstijl te ontwikkelen.

Het beweegprogramma

Het beweegprogramma duurt in zijn totaliteit 6 maanden. Gedurende deze periode traint u twee keer per week onder deskundige begeleiding in onze fitnessruimte. Tijdens verschillende fasen van het programma krijgt u ook oefeningen voor thuis mee naar huis.

Het beweegprogramma arthrose bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake
    Tijdens de intake zal een bewegingsonderzoek gedaan worden. Er wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en worden er een testen afgenomen, dit om uw conditionele beginsituatie wat betreft uw conditie zo goed mogelijk te bepalen.
  • Beweegprogramma
    Onder deskundige begeleiding werkt u aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen (duurtraining) en spierkracht (krachttraining). U kunt hierbij gebruik maken van de moderne fitnessapparatuur.. Het programma wordt voor u persoonlijk opgesteld en wordt gedurende het programma steeds aangepast worden.
  • Evaluatiemomenten
    Na 3 maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarin de vragenlijsten en testen herhaald worden. Het effect van het beweegprogramma kan zo worden bepaald en indien nodig kan het oefenschema op individueel niveau aangepast worden. Na zes maanden vindt de eindevaluatie plaats. In de maanden hierna zijn er nog een tweetal evaluatiemomenten, na 9 en 12 maanden na uwstart van het beweegprogramma. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de effecten van het beweegprogramma beter behouden wordt.

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: