Oncologische aandoeningen

Het Beweegprogramma Oncologie

U kunt aan het beweegprogramma deelnemen, zowel tijdens de (chemo)behandeling als na de(chemo)behandeling. Dit betekent dat u in alle fasen van de ziekte bij ons kunt komen trainen.

Bewegen kan een neerwaartse spiraal voorkomen. Als je niet fit bent en minder beweegt, wordt de spiermassa minder en voel je je minder fit. Bewegen zorgt ook voor een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur en uit onderzoek blijkt dat bij een weefseltemperatuur tussen de 38 en 39 graden, er een beter effect is van de chemotherapie en de bestraling.

Opzet van het programma

Het beweegprogramma is opgebouwd uit 2 delen van 3 maanden, waar in de eerste 3 maanden 2x per week getraind wordt en in de tweede 3 maanden 1x per week. In dit programma staan opbouw van spierkracht en uithoudingsvermogen centraal. Na een intake wordt op basis van de afgenomen testen een programma voor u op maat gemaakt. Tijdens het programma wordt iedere 6 weken een herhaling gedaan van de testen en wordt aan de hand daarvan de intensiteit van het programma aangepast en werken we toe naar het voor u gestelde einddoel.

Vergoedingen

De vergoeding voor de kosten van het Beweegprogramma Oncologie (400,- euro) en de individuele fysiotherapie verschillen per zorgverzekeraar en zijn o.a. afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het is belangrijk dat u een verwijzing heeft van een arts. Voor de juiste actuele informatie kunt u terecht bij de fysiotherapeut of uw zorgverzekering.

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: