Longfysiotherapie

Revalidatie voor patienten met C.O.P.D.

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid voor patienten met C.O.P.D. (voorheen CARA) een revalidatie-programma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze FysioFitnessruimte, hier zijn voldoende trainingsmiddelen voorhanden om u optimaal te kunnen trainen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het leven en de activiteiten van het dagelijks leven significant verbeteren door een actief oefenprogramma

Voor de goede orde: de longfunctie verbetert helaas niet. De revalidatie richt zich met name op het vergroten van de conditie/uithoudingsvermogen hierdoor is men uiteindelijk in het dagelijks leven beter in staat de activiteiten die men onderneemt uit te voeren.

Voorwaarden voor behandeling

Behandeling is alleen mogelijk na verwijzing van een longarts. Van belang is dat op de verwijzing bepaalde longfunctie waarden zijn vermeld, waaronder de FeV1/VC waarde uitgedrukt in procenten.

De behandeling

De eerste behandeling bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt er met u een behandelplan opgesteld, waarna u binnen een COPD-groep uw training onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt volgen. Uw behandelplan wordt iedere keer bijgesteld, indien dit uiteraard nodig is.

N.B. U kunt alleen binnen onze praktijk in Stramproy terecht voor deze vorm van training. De trainingen vinden plaats op:dinsdag en donderdag van 8:30u tot 11:00u en 12:00u tot 14:30u.
N.B. Tijdens elke behandeling wordt uw hartfrequentie, saturatie en bloeddruk gecontroleerd.

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: